Ty możesz mieć objawienie, że Bóg jest w tobie - ale go nie wprowadzać w życie. Ale kiedy ty je wprowadzasz w swoje życie - to część z tego wprowadzania będzie przychodzić przez ĆWICZENIE SIĘ W BOŻEJ OBECNOŚCI - praktykowanie tego! To tak jak powiedziałem wcześniej, John J. Lake wstawał rano patrzył w lustro i mówił Bóg jest w tym garniturze, w tym mężczyźnie w tym garniturze, i gdziekolwiek idzie ten garnitur, idzie Bóg. Nie mógłbyś tak powiedzieć wiedząc (tylko), że Bóg jest z tobą ALE WIEDZĄC, ŻE BÓG JEST W TOBIE! To jest zupełnie inna sprawa. BO TERAZ JA CHCĘ I POZWALAM NA TO, ŻEBY STAWAĆ SIĘ BARDZIEJ JAK ON, ODNAWIAM SWÓJ UMYSŁ!

Więc musisz pojąć ten fakt, ze Bóg jest w Tobie, i kiedy ty wyciągasz swoją rękę Jego ręka też się podnosi…. I kiedy On cię wypełnia, On jest Duchem. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo i obraz Boga…. Więc jeśli On przychodzi cię wypełnić to On wypełni każdą część ciebie nie tylko troszkę, kilka centymetrów!!!... On wypełnia każdy centymetr, każdy milimetr twojego całego ciała, Jego kształt jest taki jak twój. On przybiera twój kształt. Wiecie, jak włożycie wodę do kubka stanie się kubkiem, jak włożysz do dzbanka stanie się dzbankiem. I jak włożysz Ducha Św. w ciebie On staje się tobą. Rozumiecie, on przybiera twój kształt. I w kogokolwiek On wchodzi On przybiera tej osoby kształt, dlaczego? Bo On cię wypełnia. I rzecz w tym, że On jest dużo większy i kiedy On cię wypełnia, to to wszystko jest ubite w tobie tak, że teraz to wszystko, co ty wyciągasz, posłuchajcie, ty nie możesz wyciągnąć swojej ręki a Jego ręka nie idzie za tym, dlaczego? Bo ona jest w środku….

2 Koryntian 5:18 A wszystko to jest z Boga (te nowe rzeczy w tobie są z Boga), który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania.

Słyszeliście? Jezus miał służbę pojednania i dał ją tobie. Dlaczego? GDYŻ JAKI ON JEST, TACY MY JESTEŚMY! Rozumiecie? On jest Bożym dziedzicem i my jesteśmy Bożymi dziedzicami, kim jeszcze jesteśmy? Współdziedzicami w Chrystusie Jezusie. TO ZNACZY, ŻE JEZUS BYŁ BOŻYM DZIEDZICEM – MY JESTEŚMY DZIEDZICAMI BOGA I MY DOSTAJEMY WSZYSTKO CO MIAŁ JEZUS! Dlaczego? Bo jesteśmy współdziedzicami. Cokolwiek On ma, my mamy. Rozumiecie to? To musi do was dotrzeć!! BO MUSISZ SOBIE UŚWIADOMIĆ, ŻE WSZYSTKO CO ON MA – JA MAM!! Jego Imię, Jego moc, Jego Ducha, Słowo, dary Ducha Św., cokolwiek On miał, Ja mam, dlaczego? BO JESTEŚMY POŁĄCZENI PRZEZ DUCHA! Jesteśmy połączeni, ja jestem w Nim, On jest we mnie i jesteśmy złączeni, cokolwiek ja mam to i On ma, cokolwiek On ma to ja mam! Jak sobie uświadamiamy, że my mamy to co On ma, TERAZ ZACZYNAMY UŚWIADAMIAĆ SOBIE, ŻE ON MÓGŁ ODDAĆ TO CO MIAŁ I JA MOGĘ ODDAĆ TO CO JA MAM, dlaczego? Bo mam to co On ma. Amen? Więc ty zaczynasz rozmyślać nad tymi rzeczami….

To są rzeczy, o których rozmyślam, kiedy studiuję czy kiedy czytam, ja ciągle wracam do tych rzeczy wyznaje je na głos. To musi być coś co ty robisz codziennie... i to jest coś co ja robię cały czas, w szczególności kiedy prowadzę sam, ja ciągle wypowiadam Boże Słowo, później mówię innymi językami, i robię tak na przemian, zazwyczaj to mieszam wszystko razem, i to jest cos o czym myślę, ja myślę o tym, ja to mówię, modle się na językach, to pomaga aby to się we mnie utrwaliło, i ja nieustannie buduję się w tym. I później nagle dzieje się tak, i dostaje telefon, ktoś potrzebuje pomocy i zgadnij co, jestem gotowy żeby się modlić, dlaczego? BO BUDOWAŁEM SIĘ (W MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ WIERZE) MODLĄC SIĘ Z DUCHEM ŚWIĘTYM! WIDZISZ MUSISZ TAK ŻYĆ, ŻE JESTEŚ CIĄGLE GOTOWY – nie możesz stać się gotowy…. BUDUDJ SIĘ W TRAKCIE TYGODNIA I PRZYCHODŹ TU (na spotkanie Kościoła) PEŁEN MOCY, nie pełen pustki, Amen? Przychodź tu żeby coś wnieść a nie tylko żeby coś brać, Amen? BO JEŚLI JEDEN Z NAS STAJE SIĘ SILNIEJSZY TO WSZYSCY SIĘ STAJEMY! Jeśli jeden z nas cierpi to wszyscy cierpimy, wiec co musimy zrobić, musimy zbudować się tak silnymi, żeby to cierpienie zostało na zewnątrz a nie weszło do środka do nas, amen?

I on pisze 2 Kor. 5:19 Bóg bowiem był w Chrystusie, rozumiecie to? Bóg był w Chrystusie!...

I w środku Jezusa jest Bóg. Oni wszyscy trzej są w Tobie. Nie mamy tylko jednego. Jezus powiedział że ja i Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy u niego. My przyjdziemy, i jeśli my przyjdziemy i zamieszkamy w tobie, to my się zamanifestujemy tobie, zgadza się? Więc zrozum to: TY NIE MASZ TYLKO JEZUSA, TY MASZ JEZUSA, DUCHA ŚWIĘTEGO (nie żeby to byłe złe mieć tylko Jezusa) ale pozwól że powiem, że nie możesz mieć tylko Jezusa BO OJCIEC BYŁ W JEZUSIE! A On jest wczoraj dzisiaj i na wieki ten sam, więc Ojciec zawsze był w Jezusie. Zgadza się? I jeśli On zawsze był w Jezusie to zawsze będzie w Jezusie. Więc tylko dlatego że Jezus teraz zamieszkał w tobie jak powiedziałem wcześniej, to nie znaczy że On zostawił wszystko inne w niebie! On wziął wszystko co miał ze sobą. Kiedy On zamieszkał w tobie On przyniósł to wszystko ze sobą. On nie zostawił nic!...

Posłuchajcie, pewnego dnia jechałem, i Bóg zapytał mnie wyraźnie, i powiesz skąd wiesz że to był Bóg, mówię tu o Bogu Ojcu, dlaczego? Przez sposób w jaki się wypowiadał. On powiedział, kiedy Jezus przestał być Chrystusem? I pomyślałem, ok to będzie podchwytliwe pytanie, no wiecie to jedna z tych chwil kiedy mówimy: Idź precz szatanie, no wiecie, ale później uświadamiasz sobie, że to naprawdę Ojciec. I ja jestem wystarczająco bystry, żeby nie dawać odpowiedzi (bo On nie pyta bo nie zna odpowiedzi), nauczyłem się już, On zadaje pytanie, (bo to jak gra w tenisa, odbijam piłeczkę do Niego). On powiedział, kiedy Jezus przestał być Chrystusem? Nie wiem, kiedy Jezus przestał być Chrystusem? (Odbijam piłkę z powrotem na jego cześć kortu), i potem Jego odpowiedź: I On powiedział, „podobno kiedy zamieszkał w Chrześcijanach, bo oni myślą że wciąż muszą starać się sprawić, żeby moc spadła. Wiec oni myślą, że ty masz Jezusa, Jezusa Chrystusa wywyższonego na niebiosach a Jezus z Nazaretu zamieszkał w tobie ale zostawił ta część Chrystusową w niebie. Dlaczego? Bo Chrystus, Namaszczony, Moc Boża które stoją za Nim, to one są (to jak zazwyczaj o nich myślimy), oni myślą, że one zostają w niebie bo oni wciąż myślą, oni powiedzą Ci: o ja mam Jezusa ale potrzebuję Bożej mocy, cóż wtedy mówisz, że Jezus jest bezsilny. NIE!! ON JEST W TOBIE, OJCIEC WCIĄŻ Z NIM JEST, ON WCIĄŻ JEST NAMASZCZONY DUCHEM Świętym! Widzisz, nie możesz mieć tylko Jezusa. Pisze ze jeśli On dał nam Jezusa to jakżeby z Jezusem nie miałby darować nam wszystkiego co jest potrzebne do życia w chwale, amen? Wiec On nie dał Ci tylko Jezusa, jeśli mówimy o takim przypadku, ON DAŁ CI JEZUSA I WSZYSTKO INNE CO JEST POTRZEBNE, WIĘC WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ już ZOSTAŁO CI DANE, i to pokrywa się z: 

Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich.

Więc to wszystko już zostało nam dane. To już się wykonało. Pisze, ze przez te drogie obietnice, drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się kim? UCZESTNIKAMI BOSKIEJ NATURY! I później On nawet mówi nam, i teraz zauważ, to jest przez te obietnice WIĘC MY MUSIMY ODKRYĆ JAKIE SĄ OBIETNICE I PÓŹNIEJ WŁOŻYĆ I PRZYJĄĆ JE DO NASZEGO ŻYCIA, POWIEDZIEĆ – TO JEST DLA MNIE!! I kiedy ty tak robisz to to sprawia, że Bóg staje się bardziej Bogiem dla ciebie, w tobie i przez ciebie, czy to ma jakiś sens? To jest proces. I teraz, zauważcie, CHRYSTUS ZAMIESZKUJĄC W TOBIE, PRZYNIÓSŁ WSZYSTKO CO TY POTRZEBUJESZ, WIĘC WSZYSTKO CO TY KIEDYKOLWIEK BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ, WSZYSTKO JUŻ ZOSTAŁO DOKONANE! To już zostało Ci dane. Nigdy nie staniesz przed problemem, z którym On się nie zmierzył. On już dał ci wszystko co potrzebujesz, tak zostało rozporządzone, to zostało już ci przyznane, zostało ci już dane i teraz to zależy od ciebie!

Zauważ, MY ZOSTALIŚMY UBŁOGOSŁAWIENI WSZELKIM DUCHOWYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM NIEBOS – ALE TO ZALEŻY OD NAS, ŻEBY WZIĄĆ TE DUCHOWE BŁOGOSŁAWIŃSTWO NIEBIOS I UCZYNIĆ JE NASZĄ RZECZYWIŚTOŚCIĄ NA TEJ ZIEMI, W NASZYM ŻYCIU! I żeby to zrobić, my bierzemy te drogie obietnice, czytamy je, widzimy je, zgadzamy sie z nimi i mówimy niech tak mi się stanie według Twojego Słowa, i później Marka 11:23-24, widzisz, to wszystko musi ze sobą współpracować. Zbyt wiele razy my je rozdzielamy i myślimy, oh jeśli tylko zrobię tak to będzie działać, nie to jest wszystko razem. Jak my sprawiamy że to działa w naszym życiu? Bierzemy te drogie obietnice, ODKRYWAMY TO CO BÓG JUŻ POWIEDZIAŁ, to co już mamy, co już nam dał, I ZGADZAMY SIĘ Z TYM W MODLITWIE, wierzymy Jego Słowu i dlatego otrzymujemy. I jeśli otrzymujemy kiedy się modlimy, to zgadnij co? będziemy to mieli. W zasadzie to jest proces chrześcijańskiego życia. I tak właśnie Boża moc działa przez ludzi.

Curry Blake

Bóg jest w Tobie!