" Boska Inwazja" to seminarium wygłoszone w Kościele Dominion Life Portland w 2019r. 
Wykładowcami są Curry Blake oraz Tom Scarrella.