Rz. 16:25-27 UBG

A temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem; Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze; Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen

I teraz wiemy, że jego Ewangelia (którą głosił Paweł) i to co Jezus głosił są tym samym. Po prostu Paweł musiał głosić to bardziej dogłębnie, i musicie sobie uświadomić, że jednym z powodów dlaczego ta tajemnica była zakryta tak długo, to dlatego, że i zobaczymy to za chwilę, to dlatego, że gdyby ludzie u władzy którzy rządzili w tamtym czasie wiedzieli co się wydarzy przez śmierć Jezusa to by Go nie ukrzyżowali. Nie doszło by do tego i nie otrzymalibyśmy zbawienia.

A więc Bóg musiał to trzymać w tajemnicy aż dopóki Jezus zmartwychwstanie, i dlatego też Jezus nie mógł powiedzieć nikomu jakie będą rezultaty Jego zmartwychwstania. I teraz my patrzymy na to I NAJGORSZE JEST TO, ŻE 99% KOŚCIOŁA WCIĄŻ PATRZĄC NA REZULTATY ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA WIDZĄ TYLKO OCZYSZCZENIE Z GRZECHÓW. I to jest tak… no wiecie, to jest niezmiernie ważne, ALE TO BYŁ TYLKO PIERWSZY ETAP, MOŻNA TAK POWIEDZIEĆ ALE TO NIE JEST KONIEC, to się nie zatrzymało tutaj, ALE TO OTWIERA DROGĘ NA TO, ŻEBY WSZYSTKO INNE SIĘ MOGŁO STAĆ CO BÓG ZAPLANOWAŁ, ŻEBY SIĘ STAŁO!

I teraz my musimy to wziąć i zagłębić się w to co On powiedział, że zostało nam dane przez zmartwychwstanie Chrystusa. Amen? My nie chcemy się tylko skupić na ukrzyżowaniu ALE CHCEMY SKUPIĆ SIĘ NA REZULTATACH ZMARTWYCHWSTANIA! I kiedy skupiasz się na tych rezultatach TO ZACZYNASZ WIDZIEĆ W SOBIE ZMIANĘ!

I pisze, według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem.

I teraz my wiemy, że ta tajemnica była zakryta nawet zanim powstał świat, i nikt na świecie nie znał tej tajemnicy, Bóg dawał wskazówki, mówił pewne drobne rzeczy tu i tam, ale nikt nie wiedział czym jest ta tajemnica. I ta tajemnica była ukryta, i ona była częścią Bożego planu, nawet zanim powstał świat. I pomyślcie o tym, On trzymał to wszystko w tajemnicy, a więc Bóg umie dotrzymać tajemnicy. Amen?

I dalej czytamy werset 26-ty, Lecz teraz objawionej a wiec to było tajemnicą od założenia świata ale teraz ona została objawiona, i dalej, i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze. Słyszycie to? Ona została objawiona dla posłuszeństwa wierze. A WIĘC JEŚLI CHCESZ MIEĆ WIARĘ, TO Z WIARĄ WIĄŻE SIĘ TEŻ POSŁUSZEŃSTWO! Zapamiętajcie to, ok? Ludzie starają się uczynić Ewangelię i wiarę umową gdzie tylko jedna strona się wywiązuje z umowy. Ale to tak nie jest. BÓG ZŁOŻYŁ CI OFERTĘ, I TY MUSISZ JĄ PRZYJĄĆ I MUSISZ CHODZIĆ W TYM, ALE TAM SĄ PEWNE WARUNKI, I WIELU LUDZI STARA SIĘ MÓWIĆ O TYM TAK, ŻEBY TO BRZMIAŁO, ŻE TAM NIE MA ŻADNYCH WARUNKÓW, KTÓRE MUSISZ SPEŁNIĆ! Ale co do zbawienia to tam są warunki. I ty musisz spełnić te warunki żeby być zbawionym. To proste. I gdyby to nie było prawdą, wtedy Jezus nie musiałby nic zrobić, my nie musielibyśmy nic robić, i wtedy wszystko by tak o po prostu działało tak jak powinno, ale tak się nie stało, Jezus musiał wtrącić się czy wkroczyć do ludzkości i do historii żeby przynieść nam zbawienie, I MY TEŻ MUSIMY ODPOWIEDZIEĆ NA TO I PRZYJĄĆ TO ZBAWIENIE I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIM! Zgadza się! No dobrze i teraz, pisze, że ta tajemnica została objawiona i została oznajmiona wszystkim narodom w celu przyprowadzenia ludzi do posłuszeństwa wiary.

I w 1 Koryntian 2:1-3 Paweł mówi:

I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy.

Dlaczego? ABY WASZA WIARA NIE OPIERAŁA SIĘ NA MĄDROŚCI LUDZKIEJ, ALE NA MOCY BOGA! I musimy się tu zatrzymać, dlatego, że przez wiele lat kaznodzieje mówili, że tak, musisz mieć tylko wiarę w słowa, a tutaj Paweł mówi NIE! NIE, NIE POWINIENEŚ MIEĆ WIARY TYLKO W SŁOWA, ALE TAKŻE MUSI BYĆ MANIFESTACJA DUCHA I MOCY, I TWOJA WIARA POWINNA OPIERAĆ SIĘ TEŻ NA TYM, A NIE TYLKO NA TYM CO KTOŚ MÓWI! Dlatego, że każdy może coś mówić, ALE BÓG POTWIERDZA SŁOWA, KTÓRE ON POWIEDZIAŁ KIEDY LUDZIE JE GŁOSZĄ, i z tego powodu tym słowom musi towarzyszyć manifestacja mocy Ducha, żeby je potwierdzić czy wesprzeć.

I zauważcie pisze tu: Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.

I TEN JEDEN WERSET CAŁKOWICIE UNIEWAŻNIA, ŻE TAK POWIEM, WSZYSTKO CO LUDZIE, PRÓBUJĄ MÓWIĆ NA TEMAT TEGO, ŻE USTAŁY TAKIE RZECZY JAK MOC, DARY, CZY UZDROWIENIA, CUDA, CZY COKOLWIEK INNEGO, bo ludzie mówią, że uzdrowienia, moc i cuda skończyły się kiedy umarł ostatni Apostoł. Mam na myśli pierwszych dwunastu Apostołów, a tutaj pisze: Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. A więc jeśli moc ustała kiedy umarł ostatni Apostoł to nie możemy być zbawieni, i nasza wiara wtedy opiera się na niczym. I to udowadnia, że ta teoria o ustaniu tych rzeczy jest błędna. Można ją obalić na tysiąc różnych sposób i tutaj mamy jeden z nich. Zgadza się?

I dalej czytamy:

Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata.

I teraz Jakub mówi nam (3:13-18), że są dwa rodzaje mądrości. Jest boża mądrość, która przychodzi z góry od Ojca, i jest demoniczna mądrość, która jest ziemska. A więc mamy ludzką mądrość która jest demoniczna i mamy Bożą mądrość która jest od Boga. I zbyt wielu ludzi nawet w Kościele, WCIĄŻ FUNKCJONUJE W CIELESNYM UMYŚLE I WCIĄŻ ROZUMUJĄ RZECZY DEMONICZNĄ MĄDROŚCIĄ ZAMIAST BOŻĄ MĄDROŚCIĄ!

I czytajmy:

Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;

To co wy zauważycie w trakcie tych sesji to zauważycie, że mamy tutaj pewną tendencję we wszystkich fragmentach Pisma. I to co my robimy to my jedynie czytamy wam te wersety i komentujemy je, i te wersety nie są wyrywane z kontekstu możesz sobie je sam przeczytać. I wiecie typowa postawa wielu chrześcijan jest taka, że my nie jesteśmy niczym jak tylko robakami, i Bóg, On jest tak miłosierny, no wiecie, On przyszedł tu, On zniżył się tak bardzo, że przyszedł tu i zbawił nas, ale my wciąż jesteśmy nędznymi robakami, wciąż niegodni, wciąż nie zasługujemy na nic, i będąc szczerym z wami, to w naszym ciele my nie zasługujemy, ALE MY NIE JESTEŚMY W NASZYM CIELE, JESTEŚMY W DUCHU, JEŚLI DUCH JEST W NAS! I TERAZ MY UCZYMY SIĘ TU CHODZIĆ W DUCHU a nie jak dalej chodzić w ciele. ZBYT WIELU LUDZI NIE PRZESTAJE CHODZIĆ W CIELE WEDŁUG ICH CIELESNEGO MYŚLENIA, KTÓRE NIE JEST ODNOWIONE! A KIEDY TWÓJ UMYSŁ JEST ODNOWIONY PRZEZ SŁOWO BOŻE TY JUŻ DŁUŻEJ NIE MYŚLISZ CIELEŚNIE, TERAZ MYŚLISZ DUCHOWO! Zgadza się, nadążacie za tym co mówię?

Problem jest taki, że ludzie wciąż myślą tak jak myśleli i próbują rozumować po staremu i później starają się odkryć jak działają różne rzeczy ale TY NIE MOŻESZ ROZUMOWAĆ W SPOSÓB CIELESNY I MYŚLEĆ DUCHOWO! To nie współpracuje ze sobą. To będzie sprzeciwiać się sobie. I zauważcie to, i to jest jedna z rzeczy, ja zacząłem mówić o tym jak wielu ludzi dzisiaj w Kościele wciąż myślą o sobie jako o nędznych robakach, no wiecie, nic dobrego o sobie nie myślą, tak to ujmijmy. I to zadziwiające dlatego, że później oni biegną do świata i jednym z największych działów w każdej księgarni jest dział o tym jak sobie pomóc. I oni kupują i czytają książki o tym, no wiesz, możesz to zrobić, dasz radę, możesz wszystko osiągnąć. i wiecie to zadziwiające, bo oni czytają te książki a mimo to kiedy przychodzą do Kościoła to mówią, o tak, jestem niczym, i tak dalej!

I TY MUSISZ SOBIE UŚWIADOMIĆ, ŻE TY JESTEŚ CHWIEJNY, ZARÓWNO KIEDY IDZIESZ DO KSIĘGARNI I PATRZYSZ NA RÓŻNE PORADNIKI O SAMOPOMOCY, I JESTEŚ CHWIEJNY KIEDY PRZYCHODZISZ DO KOŚCIOŁA I ZACHWUJESZ SIĘ JAKBYŚ BYŁ NICZYM CZY JAKIMŚ ROBAKIEM! Musisz się określić! I wiecie Biblia mówi, żeby nikt nie myślał o sobie więcej niż należy, i mówię, wam ja czytałem te rzeczy tutaj, te wszystkie wersety, i przyznam, że musisz naprawdę myśleć o sobie nie wiadomo co, żeby myśleć więcej niż należy.

Curry Blake fragment Man 7