Czym jest Wola Ojca i jak ją wykonywać:

Jana 14:10 UBG

Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł.

Jezus nakazał – kładźcie ręce na chorych i uwalniajcie jeńców, więc gdy my jesteśmy w zgodzie ze słowami Jezusa, to oznacza że automatycznie, gdy jesteśmy posłuszni, to nas umieszcza w woli Bożej i gdy jesteśmy w woli Bożej to Duch Święty robi dzieła przez nas, i to powinno nam pomóc uwolnić całą presję z nas samych, i kluczem do zrozumienia tego wersetu (Jana 14,10) jest że Jezus chodził w autoryecie Boga Ojca, a Duch Święty poruszał się przez Niego, posługiwał przez Niego, kiedy On był w woli Bożej.

My widzimy, że Jezus był zawsze i cały czas w woli Bożej, więc wszystko co Jezus robił, zawsze było zgodne z Bożą wolą. Więc to oznacza, że jesli my to powrtórzymy i będziemy robili wszystko co robił Jezus to nas automatycznie umieszcza w woli Bozej.

Więc my nigdy nie musimy podważać ani mieć wątpliwości czy to jest Bożą wolą, czy jakiekolwiek wymówki wróg próbuje przywołać, czy my jesteśmy w woli Bożej, jeśli my robimy to co Jezus powiedział i skopiujemy dokładnie to co Jezus robił to automatycznie jesteśmy zawsze w Jego woli.

Więc to nas powinno uwolnić od myślenia czy my robimy to co powinniśmy robić, bo wielu ludzi przychodzi i mówi: hej, jaka jest wola Boża dla mojego Życia, co ja mam robić, jakie jest moje przeznaczenie czy jakie jest moje to czy tamto, a odpowiedź jest prosta! To Jezus, Boża wola dla każdego wierzącego to Jezus.

Jego wola dla nas jest już spisana, to nie tak że Bóg tam siedzi i tworzy swoją wolę odrębnie dla każdej osoby, On już ją stworzył i to jest nowe stworzenie.

Jego wolą dla każdego wierzącego jest bycie nowym stworzeniem, a to oznacza – być jak Chrystus.

Vitaly Khimich