Życie w panowaniu

Przesłanie, którym żyję, głoszę i demonstruję na całym świecie przez ostatnie 30 lat, jest przesłaniem wywyższającym Jezusa i sprawującym Jego całkowite panowanie nad każdym dziełem diabła, ciała i świata.

„Panowanie” w tym wypadku nie jest tylko „górnolotnie brzmiącym słowem” lub modą dla tych z nas, którzy dostrzegli słuszność przesłania, za które umarł Jezus. TO TAK NAPRAWDĘ SPOSÓB NA ŻYCIE! W rzeczywistości jest to sposób na życie. Jeśli ktoś naprawdę rozumie przesłanie Jezusa o miłości, przebaczeniu i przywróceniu do łaski Bożej, ZOBACZY RÓWNIEŻ KONIECZNOŚĆ CHODZENIA W PANOWANIU, które sprawował sam Jezus.

Gdyby Jezus nie zaplanował, aby Jego naśladowcy szli w tej samej mocy, w której On szedł, to skłamałby, mówiąc to, co powiedział w Ew. Jana 14:12

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we mnie wierzy, dzieła, które ja czynię, i on będzie czynił; i większe dzieła niż te dokona; ponieważ idę do mojego Ojca”.

W rzeczywistości konieczne jest, aby człowiek sprawował takie samo panowanie, jakie miał Jezus, jeśli ma wypełnić Jego przykazanie, aby miłować bliźniego jak siebie samego i czynić dla niego to, co sam chciałby by mu uczyniono.

Musimy pamiętać, że Jezus stał się człowiekiem, by mógł ponieść naszą karę i dać nam możliwość uczestniczenia w Jego naturze i charakterze. JEZUS FUNKCJONOWAŁ NA ZIEMI JAKO CZŁOWIEK WE WŁAŚCIWEJ RELACJI Z BOGIEM. Był „ostatnim Adamem”. Tak jak byliśmy „w” pierwszym Adamie z powodu narodzenia się na ten świat, tak teraz jesteśmy „w” ostatnim Adamie z powodu ponownego narodzenia się w Chrystusie. Tak jak funkcjonowaliśmy w naszym życiu jako naturalny człowiek w pierwszym Adamie, TAK TERAZ MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ FUNKCJONOWAĆ JAKO NOWE STWORZENIE W OSTATNIM ADAMIE.

To Nowe Stworzenie, powstałe przez śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest naprawdę nowym gatunkiem bytu. Nie jest to po prostu „rozpoczęcie nowego rozdziału”. Zdecydowanie nie chodzi tu tylko o przyjęcie noworocznego postanowienia, by starać się być lepszą osobą. JEST TO ZMIANA CHARAKTERU, ŻYCIA I DZIAŁANIA, SPOWODOWANA CAŁKOWITYM I DOSKONAŁYM ODTWORZENIEM DUCHA. Jest to podporządkowanie przez osobę swojej woli, całkowicie woli Bożej by zawsze ją czynić. Bóg, znając naturę człowieka czym jest i siłę jego woli wiedział, że będzie musiał również zadbać o sytuacje, w których człowiek nie będzie mógł doskonale żyć lub wypełniać swojego całkowitego obowiązku wobec Boga, więc przygotował sposób na przywrócenie człowieka do społeczności z Nim, jeśli (i kiedy) człowiek upadnie, by znów mógł żyć życiem do którego został stworzony (1 Jana 2:1).

Jezus demonstrował panowanie nad każdym aspektem życia. Wykazał panowanie nad chorobami i niemocami.

1) Nie mamy żadnych zapisów, że Jezus kiedykolwiek był chory.

To pokazuje nam, że możemy i powinniśmy żyć ponad chorobami i niemocami oraz żyć życiem boskiego zdrowia.

2) Za każdym razem, gdy Jezus zetknął się z chorobą lub niemocą, sprawował władzę, uzdrawiając ją.

To pokazuje nam, że my również powinniśmy sprawować Jego panowanie nad wszelkimi chorobami i niemocami, które napotykamy.

3) Jezus panował nad siłami natury.

Uspokoił sztorm na morzu, wypowiadając proste trzy słowa: „Pokój, bądź spokojny”. To pokazuje nam, że my również mamy panować nad naturą i mamy to robić, mówiąc po prostu o pożądanym wyniku.

4) Jezus sprawował władzę nad drzewem figowym (Mt 21:18-22).

Widzimy tu kilka rzeczy: Możemy panować nad naturą w postaci roślin. POKAZUJE NAM PANOWANIE, JAK JE SPRAWOWAĆ POPRZEZ SŁOWA WYPOWIEDZIANE Z WIARĄ. POKAZUJE NAM RÓWNIEŻ, ŻE OWOCÓW OCZEKUJE SIĘ OD KAŻDEJ ŻYWEJ ISTOTY – NAWET OD NAS.

5) Jezus sprawował władzę nad prawami podaży i popytu, rozmnażając żywność przynajmniej przy dwóch różnych okazjach.

To pokazuje nam, że nie jesteśmy skrępowani ograniczeniami systemu tego świata, że my też potrafimy zaspokoić potrzeby ludzi, nawet jeśli to, co mamy „pod ręką”, nie wystarczy, by robić to w normalny sposób. Widzimy również, jak Jezus zmienił lokalną ekonomię finansową obszaru i kilku rodzin, kiedy spowodował wielki połów ryb (Łk 5,1-11). To znowu potwierdza nam, że jeśli chodzimy z wiarą i sprawujemy panowanie Jezusa (które On dał każdemu ze swoich naśladowców), możemy prosperować i odnosić sukcesy w życiu.

6) Jezus sprawował władzę nad duchami, demonami i nad wszystkimi zdolnościami wroga (diabła). Za każdym razem, gdy Jezus spotykał w człowieku demona, wyrzucał go, demonstrując swój autorytet i zdolność jego wykonywania. W Ewangelii Łukasza 10:19 Jezus powiedział swoim naśladowcom (w tym nam), że dał im/nam autorytet (exousia = autorytet) do deptania (termin wojskowy oznaczający podbój i całkowite podporządkowanie) wężom i skorpionom (znaczenie idiomu z Bliskiego Wschodu wszyscy przeciwnicy, adwersarze i wrogowie) i ponad CAŁĄ moc (dunamis = zdolność) wroga. Zauważ, że Jezus nazwał wszystkie uczynki diabła, dziełami wroga. To pokazuje nam, że my również możemy przezwyciężyć każdą pracę wroga, w tym demony. Widzimy tu, że możemy wypędzić te duchy i że NIC W ŻADEN SPOSÓB nas nie skrzywdzi! To jest panowanie. To jest boska władza Jezusa sprawowana przez Jego Ciało, którym jest Kościół!

7) Jezus sprawował władzę nad grzechem, nie widzimy Go nigdy uczestniczącego i praktykującego grzech.

To pokazuje nam, że my również możemy żyć bez padania ofiarą pokusy grzechu.

Istnieje wiele podkategorii panowania, o których moglibyśmy mówić, ale w tej chwili jesteśmy ograniczeni przestrzenią. (Będę omawiał wszystkie te obszary i więcej na moim nadchodzącym seminarium na temat Panowania.)

8 Wreszcie Jezus sprawował władzę nad ŚMIERCIĄ! Jezus wskrzesił kilka osób – ZA KAŻDYM RAZEM UDOWADNIAJĄC, ŻE JEST PANEM ŚMIERCI I ŻE ŚMIERĆ NIE MOŻE PRZECIWSTAWIĆ SIĘ JEGO PANOWANIU:

Kiedy wzbudził Łazarza, uczynił to po tym, jak powiedział, że JEST Zmartwychwstaniem!

Kiedy wskrzesił syna „wdowy z Nain” z martwych, widzimy, że uczynił to z powodu współczucia dla NIEJ, pokazując w ten sposób, jak daleko sięga Jego współczucie.

Kiedy wskrzesił 12-letnią dziewczynkę, zaraz po uzdrowieniu kobiety, która miała krwotok (również od 12 lat).

Zatrzymałem wymienienie panowania Jezusa nad śmiercią na koniec jako numer 8, ponieważ numer 8 w Biblii zawsze reprezentuje nowy początek. Powstanie z martwych reprezentuje nowy początek lepiej niż cokolwiek innego.

DZIĘKI JEGO ZMARTWYCHWSTANIU WIEMY, ŻE NAWET ŚMIERĆ NIE MOGŁA GO ZATRZYMAĆ – A PONIEWAŻ NIE MOŻE GO ZATRZYMAĆ, NIE JEST W STANIE RÓWNIEŻ ZATRZYMAĆ NAS!

Osobiście widziałem uzdrowienie każdego rodzaju choroby i dolegliwości. Widziałem uzdrowioną każdą część ludzkiego ciała. Widziałem kilkanaście osób wskrzeszonych z martwych. Pierwszą z nich była moja własna córka po tym, jak spadła z okna z drugiego piętra na betonowe patio. Widziałem i demonstrowałem panowanie Jezusa w ponad 40 krajach i prawie na każdym kontynencie. Nie robiłem tego jako apostoł, prorok czy w inny sposób. WYKONAŁEM TO JAKO WIERZĄCY – DOKONAŁEM TEGO PRZEZ IMIĘ JEZUS I WIARĘ W TO IMIĘ!

KAŻDY WIERZĄCY MOŻE ZROBIĆ WSZYSTKO, CO JEZUS ZROBIŁ (ALBO ZROBIŁBY)!

Musimy zdać sobie sprawę, że jako przedstawiciele Jezusa mamy Go reprezentować! Aby pokazać Go światu. I w tym charakterze mamy pokazać Go takim, jakim naprawdę jest.

Zmartwychwstały Pan Nieba i ziemi. Ten, w którym mieszka CAŁY AUTORYTET, CAŁA WŁADZA I CAŁA MOC!

Życie w Panowaniu to nie tylko „czekanie na pójście do nieba”.

TO WYEGZEKWOWANIE ZWYCIĘSTWA JEZUSA I PANOWANIA NAD WSZYSTKIM, CO NAPOTKASZ W SWOIM ŻYCIU!

Życie w Panowaniu TERAZ!

Curry Blake