Kolosan 1:25-28 UBG

Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił słowo Boże; Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym; Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.

Ta tajemnica, która była ukryta, której nawet diabeł nie mógł rozgryźć i nie poznał jej, teraz ona została objawiona przez Ducha Świętego oczywiście, Jego świętym. I ona była ukryta od wieków i pokoleń, I CZY JESTEŚ ŚWIADOMY JAKI PRZYWILEJ MY MAMY, ŻE MAMY TĄ EWANGELIĘ? I my mówimy o Ewangelii, i wiele razy to jest naprawdę smutne kiedy słyszę jak ludzie mówią o niej, dlatego, ŻE ONI NIE ROZPOZNAJĄ CHWAŁY EWANGELII ALBO PRZYNAJMNIEJ JEJ NIE PREZENTUJĄ. Ja nie chcę być tutaj nieprzyjemny czy okrutny wobec kogokolwiek, ale zbyt często to wygląda tak, że zostań zbawiony, żebyśmy mogli cię do nas przyłączyć, po to żebyś dołączył do jakiejś grupy zamiast uświadomienia sobie chwały zbawienia, chwały Ewangelii. Tego, że MY MAMY PRZYWILEJ BYCIA CZĘŚCIĄ TEGO I ŻE MY ZOSTALIŚMY PRZYJĘCI PRZEZ BOGA, stworzeni żeby być przyjętymi tak jak czytaliśmy, i że z tego powodu On objawił nam tą rzecz, która była ukryta od wieków i pokoleń, i że MY MAMY NAWET PRZYWILEJ SŁYSZENIA TEJ EWANGELII, I ŻE MOŻEMY UWIERZYĆ W NIĄ I CHODZIĆ W NIEJ, ŻEBY ŻYĆ NIĄ KAŻDEGO DNIA!!

I wiecie tak jak jest w starych pieśniach, czy pantera może zmienić swoje cętki? Czy szata może być wyprana, czy ten szkarłat od grzechu, czy to może być oczyszczone aż będzie biała jak śnieg. I wszystkie te rzeczy, to są religijnie brzmiące słowa które śpiewamy, ALE MUSIMY SOBIE UŚWIADOMIĆ, ŻE TO SIĘ WŁAŚCIWIE WYDARZYŁO WOBEC NAS, ŻE MY ZOSTALIŚMY ZMIENIENI PRZEZ SAMEGO BOGA, ŻE MY JESTEŚMY JEGO WŁASNYM DZIEŁEM – BÓG TO WYKONAŁ! Nie przez jakąś trzecią czy czwartą osobę, ale SAM BÓG POŚWIĘCIŁ SWÓJ CZAS, ŻEBY STWORZYĆ NAS NA NOWO W CHRYSTUSIE JEZUSIE, ŻEBY NAS ODBUDOWAĆ, ŻEBY NAS PRZYWRÓCIĆ DO ŻYCIA I DAĆ NAM TĄ MOŻLIWOŚĆ CHODZENIE W TEJ EWANGELII, KTÓRA JEST OGROMNA! A wiele razy my mówimy tak sobie, o to tylko Ewangelia, czy słyszałeś Ewangelię? I my nie zdajemy sobie sprawy, bo to nie jest coś co..to nie jest jakiś traktat. TO JEST ŻYCIE.

I najgorsze jest to, że sposób w jaki kościół traktował ją w historii, spowodował to, że świat przyjął ją w taki sam sposób w jaki kościół ją traktował. I my patrzymy na to, i to jest prawie tak jakbyśmy komuś coś oferowali, o potrzebujesz Ewangelii, dlaczego? Bo jeśli zostaniesz zbawiony to wtedy my będziemy mieli wartość dodaną, a jeśli zostaniesz zbawiony teraz, no wiecie, jeśli zadzwonisz w ciągu pięciu następnych minut, to dorzucimy ci uzdrowienie, czas jest ograniczony. I w taki sposób ludzie patrzą na to, i szczerze mówiąc to jeśli zastanowisz się nad tym to właśnie dlatego, mówi się że wszystko ustało. No wiesz pierwsze 90 lat, w pierwszych 90-ciu latach to było to, ale nie zadzwoniłeś na czas, a więc przykro mi, uzdrowienie nie jest już dostępne. No wiecie, ty przegapiłeś ten czas, ale teraz ty możesz otrzymać zbawienie. To jest wszystko co możesz otrzymać. I wiecie, teksty typu nie przegap tej okazji – MY MUSIMY UŚWIADOMIĆ SOBIE CZYM JEST EWANGELIA!! Mam na myśli, że to jest Ewangelia, i jak zaczniesz naprawdę medytować nad nią, poświęć trochę czasu i pomyśl o tym co uczyniła Ewangelia, ONA NIE TYLKO CIĘ OCZYŚCIŁA, PRZEBACZYŁA NASZE GRZECHY – ALE ONA POSTAWIŁA CIĘ W KLASIE ISTOT, KTÓRE SĄ INNE NIŻ WSZYSTKO INNE CO WCZEŚNIEJ ISTNIAŁO!

I czy zdajecie sobie sprawę, bo my patrzymy na Eliasza, Mojżesza i na te wspaniałe rzeczy które oni robili, i my możemy ich zrozumieć, ale oni nie mogą nas zrozumieć albo przynajmniej nie mogliby, i jestem pewien że teraz to wszystko jest dla nich jasne, ale w ich czasie oni nie mogli nawet zrozumieć, co w ogóle Bóg mógł zrobić. Bo oni tego nie zrozumieli, dlatego, że to było ukryte. Oni mieli pewne mignięcia i oni mówili rzeczy w których nawet nie rozumieli co mówią. Kiedy Izajasz prorokował to co pisze w Izajasza 53 to nie ma żadnego znaku czy objawu że on rozumiał co on mówił. On po prostu mówił to co Duch Boży powiedział mu żeby mówić. On to po prostu powtarzał i zapisywał. I my nie zdajemy sobie sprawy z tego co my mamy, Biblia mówi nam, że my mamy ten skarb w naczyniach glinianych i czy to nie jest coś?

…..

I my musimy sobie uświadomić, że MY MAMY TO CO WIĘKSZOŚĆ LUDZI STARA SIĘ ZDOBYĆ CZY ZA CZYM BIEGA! I większość z nich nawet sami nie wiedzą za czym tak naprawdę biegają. Oni próbują się spełnić. Myślę, że to jest coś co zastanawia mnie najbardziej, kiedy widzę Chrześcijan zachowujących się jakby nie byli spełnieni. No wiecie, tacy co ciągle płaczą, o Boże więcej, daj mi więcej, Boże zrób to i to, Boże przyjdź, Boże dotknij, Boże uzdrów, o proszę, potrzebujemy więcej, o Boże nie mamy wystarczająco, i ja myślę sobie, MOJA BIBLIA MÓWI MI, ŻE ON NASYCA, AŻ DO PEŁNI! ON POWIEDZIAŁ, ŻE JEŚLI NAPIJESZ SIĘ WODY, KTÓRĄ JA CI DAM – TO NIGDY NIE BĘDZIESZ PRAGNĄŁ! I to jest, mówię wam, to jest jeden ze sposobów dzięki któremu wiem, że kiedy narodziłem się na nowo to ja wiem, że naprawdę narodziłem się na nowo, dlaczego? Bo ja już nigdy nie pragnąłem od kiedy narodziłem się na nowo. I ja nigdy no wiecie, nie zastanawiałem się, że: a co jeśli się pomyliłem, a co jeśli to nie jest to. Nie, Jego obecność, Jego Duch, i ja nie mówię, że ja wchodzę w jakiś obłok czy coś takiego, to nie tak, ja zawsze po prostu patrzyłem na innych ludzi których Bóg używał i mówiłem Boże, jeśli ty używasz ich a są pewne rzeczy które ja wiem, że są prawdziwe o nich, to jeśli ja będę w tym miejscu co oni to może Ty użyjesz i mnie. I to wszystko co ja zrobiłem. Ja to po prostu zobaczyłem, i do tego stopnia zrobiłem to co oni zrobili, ale to nie było tak, że ja robiłem coś co sprawiło że Bóg mnie używał, JA PO PROSTU DOSZEDŁEM DO MIEJSCA GDZIE BÓG MÓGŁ MNIE UŻYWAĆ! I największą rzeczą jaką zrobiłem to było to, że JA ZACZĄŁEM DZIAŁAĆ, no wiecie, robić różne rzeczy a nie siedziałem i czekałem aż Bóg zrobi coś więcej.

Curry Blake fragment New Man 12