"A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według Jego postanowienia. Tych bowiem, których On wcześniej znał, tych i przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna."

I teraz wiesz jaki jest twój cel. Teraz wiesz do czego On chce, abyś dążył, a co to jest? Upodabnianie się do obrazu Jego Syna - zgadza się?. "No, ale Boża wola dla mojego życia jest, abym był Apostołem, Bożą wolą dla mojego życia jest, abym poszedł do szkoły".

Nie! Bożą wola dla ciebie jest, żebyś upodabniał się do obrazu Jego Syna! W istocie to jest Jego wola dla twojego życia, te inne rzeczy, możesz dowiedzieć się czy to Boża wola czy nie, ALE ZDECYDOWANIE BOŻĄ WOLĄ JEST UPODOBNIANIE SIĘ DO OBRAZU JEGO SYNA, ponad wszystko inne! I powiem tak, cokolwiek co nie upodabnia ciebie do obrazu Chrystusa, nie jest Bożą wolą!