Dzień dobry, kochani!

 

 

Ponieważ obecnie planujemy nowy kierunek dla „Devotionals” na ten rok, pragnę przedstawić wam „Prostą Ewangelię”, którą brat Curry podzielił się kilka lat temu.

 

Niech będzie błogosławieństwem!

 

Wiele razy my, którzy jesteśmy chrześcijanami od dawna, komplikujemy nasze postrzeganie czym jest chrześcijaństwo. Kiedy mówimy o życiu, które ma prowadzić chrześcijanin, zaczynamy wymieniać reguły za regułami, zasady za zasadami. Z tego powodu chrześcijaństwo stało się znane jako religia „Nie będziesz”. Ameryka jest znana jako „Kraina wolnych” jednak istnieje w niej o wiele więcej przepisów zakazujących różnych rzeczy niż w Biblii.

 

Oto prosta ewangelia:

 

1. Bóg stworzył człowieka. To nie człowiek stworzył Boga (jak twierdzą niektórzy psychologowie). Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo.

 

2. Bóg dał człowiekowi władzę nad ziemią i wszelkim stworzeniem na niej.

 

3. Człowiek utracił władzę oddając ją szatanowi przez umyślne nieposłuszeństwo.

 

4. Bóg postanowił zapłacić karę za grzech człowieka.

 

5. Grzech człowieka mógł być usunięty jedynie przez krew. Grzech całej ludzkości mógł zostać usunięty jedynie przez krew tego, który był doskonały i bez grzechu.

 

6. Skoro cała ludzkość została zarażona grzechem „ojca - Adama” rodzaju ludzkiego, śmiertelny (zarażony grzechem) człowiek nie mógłby być wystarczająco czysty, aby usunąć cały grzech.

 

7. Jezus stał się ciałem i zamieszkał wśród ludzi. On, będąc wyraźnym obrazem Boga, był wystarczająco czysty, aby zapłacić karę za grzech człowieka.

 

8. Jezus żył wzorowym życiem na ziemi, aby pokazać nam, jak powinna żyć osoba napełniona Duchem Świętym.

 

9. Jezus został ukrzyżowany, pochowany i wzbudzony z martwych. Każdy z nas musi zrobić to samo. Ukrzyżuj ciało, pogrzeb je (w chrzcie wodnym), powstań do nowego życia, aby żyć w Bożej sprawiedliwości.

 

10. Śmierć Jezusa zmazała skutki grzechu człowieka. Jego krew opłaciła nasze zbawienie, a Jego złamane ciało opłaciło nasze fizyczne uzdrowienie.

 

11. Bóg pragnie, aby cała ludzkość żyła w błogosławieństwach, a nie przekleństwach. Każdy, kto będzie pokutował, może zostać uratowany i / lub uleczony.

 

12. Bóg zrobi wszystko, o co Go poprosisz, JEŚLI ty zrobisz wszystko, to co On ci nakazał.

 

13. Wolą Boga jest wykonanie wszystkiego, co objawi Boga człowiekowi i przyciągnie go do Niego.

 

14. Słowo Boże (Biblia) jest objawioną wolą Bożą. Duch Boży NIE MOŻE prowadzić cię do zrobienia czegoś, o czym Słowo Boże mówi, abyś tego nie robił, a NIE MOŻE prowadzić cię do NIE wykonania czegoś, co nakazuje ci Słowo.

 

15. Bóg nie powołał nikogo, aby był dilerem samochodów, kasjerem bankowym lub sprzedawcą. Wzywa ludzi, aby byli świadkami i „misjonarzami” w świecie sprzedaży samochodów, w świecie bankowości i w sklepie spożywczym. Jeśli uważasz siebie za kogoś innego niż misjonarz na tym świecie, którego jesteś tylko częścią, nie jesteś chrześcijaninem. Prawdziwy chrześcijanin ZAWSZE ma swój główny powód istnienia - chęć dzielenia się tym, co odnalazł. Jeśli nie chcesz się dzielić, dzieje się tak, ponieważ nie znalazłeś czegoś, czym warto się podzielić. Jeśli tak jest, nie znalazłeś Ewangelii Jezusa Chrystusa. John G. Lake powiedział; „Ewangelia Jezusa Chrystusa wystarczy, aby każdy człowiek stał się najbardziej szalonym entuzjastą”.

 

16. Bóg pokłada więcej wiary w tobie niż ty w Nim. Traktuje cię w taki sposób, jakbyś już był tym, kim On chce, abyś był, a nie w taki, w jaki się zachowujesz.

 

17. Twoim celem na ziemi jest przyniesienie Bogu jak największej chwały. On oczekuje, że będziesz przebywał z Nim w takiej samej jedności jak mąż z żoną.

 

18. Bóg oczekuje, że będziesz silny i będziesz czynił, przynosząc Mu chwałę.

 

19. Bóg oczekuje, że będziesz żył według zasad Ducha, a nie zasad i reguł  prawa cielesnego i fizycznego. Jedynymi ograniczeniami są te, które sam nakładasz na siebie.

 

20. Bóg pragnie wynagrodzić nas według naszych uczynków, ale chrześcijanie tak bardzo boją się oskarżeń o martwe uczynki dla ich zbawienia, że ​​unikają tych dobrych biblijnych.

 

21. Chrześcijanie tak bardzo boją się popełnić błąd, że wolą nic nie robić. Nie zdając sobie sprawy, że to największy błąd, jaki mogą popełnić. Jeśli zrobisz coś złego, Bóg jest wystarczająco duży, aby to naprawić, ale jeśli w ogóle nic nie robisz, Bóg nie może wziąć twojej bezczynności i przekształcić w aktywność. (Zobacz przypowieść o talentach).

 

22. Każdy chrześcijanin jest powołany do służby. Każdy chrześcijanin powinien szkolić młodszego wierzącego ucząc go dróg Pańskich.

 

23. Bóg nigdy nie chciał, aby Kościół był miejscem. Kościół to ludzie. Jego zamiarem było stworzyć jedno ciało z ludzi, którzy konsekwentnie przemieniają się na obraz Chrystusa. Tak jak Chrystus był obrazem Boga.

 

24. Oczekuj, że Bóg będzie wielki w tobie. Miej wielkie marzenia. Czyń wielkie rzeczy dla Boga. Bóg ma wielu ludzi, którzy będą robić dla Niego tylko małe rzeczy, On potrzebuje ludzi, którzy będą robić wielkie rzeczy. Rób rzeczy, które podnoszą ludzi, które pomagają ludziom. Rób rzeczy, które błogosławią ludzkość. Rób rzeczy, które uczyniłby Bóg, gdyby był tutaj w ciele. Zapomnij, co ludzie mogą o tobie powiedzieć. Mówili to samo i gorzej o Jezusie. Żaden prorok nie jest doceniany, dopóki nie jest potrzebny, aby wyciągnąć kogoś z kłopotów.

 

25. Wyjdź z martwej religii. Wejdź w związek z Bogiem. Jak możesz dostrzec różnice? Po tym, jak myślisz, możesz stwierdzić, czy jesteś w martwej religii. Jeśli zawsze myślisz, że nie możesz czegoś uczynić (dobre rzeczy), ponieważ Bóg po prostu czeka, abyś zrobił coś, czego On ci nie kazał, i aby mógł cię osądzić za to, jesteś w martwej religii . Martwa religia zawsze mówi: „Nie róbcie tego, bo moglibyście rozzłościć Boga”. Chrześcijaństwo to relacja i ona zawsze mówi: „Co mogę zrobić, aby pokazać Bogu, jak bardzo Go kocham i doceniam?”

 

26. Jezus powiedział, że wolą Boga jest, abyśmy czynili dla innych to, co chcielibyśmy, aby nam uczyniono. Gdybyś był chory, czy chciałbyś, aby ktoś podszedł do ciebie w Wal-Mart i usłużył ci uzdrowieniem? W takim razie wolą Boga jest, abyście udali się do Wal-Mart i znaleźli chorego, któremu moglibyście usłużyć. Gdybyś był głodny, bez grosza i stał na rogu ulicy, czy chciałbyś, żeby ktoś kupił ci posiłek? Zatem wolą Boga jest, abyś znalazł na ulicy głodnego człowieka i kupił mu posiłek. Możesz głosić im podczas jedzenia. Powiedz im, jak Bóg może pomóc im wydostać się z ich sytuacji. Nazywa się to „Złotą regułą”.

 

Aby zostać chrześcijaninem, musisz:

 

A. Pokutować (przyznać się do grzechu i odwróć się od niego).

 

B. Poproś Jezusa, aby był twoim Panem (kimś, kogo słuchasz bez pytania lub wahania).

 

C. Uwierzyć, że cię usłyszał i wykonał twoją prośbę.

 

D. Wyznać (mów głośno), że Jezus jest twoim Panem, a Bóg jest twoim Ojcem.

 

E. Natychmiast znaleźć kościół, do którego wiernie będziesz uczęszczał. Znajdź pełny Kościół ewangeliczny, bezwyznaniowy, pełen Ducha Świętego.

 

F. Poprosić o chrzest w wodzie. Pomoże to utrwalić przepaść między starym życiem a nowym sposobem życia.

 

G. Poprosić o pełną Ewangelię, pełną posługę Ducha, o chrzest w Duchu Świętym.

 

H. Czytać codziennie Biblię i zawsze prosić Boga, by pokazał to, co musisz wiedzieć.

 

I. Zacząć robić wszystko, co On ci pokazuje. (tj. Wszystko co znajdziesz i wyczytasz w Biblii)