Bądźcie płodni i rozmnażajcie się mówi Bóg do człowieka.

Bóg oczekuje, że przyniesiemy owoce dla Jego królestwa.

Jezus oczekuje owoców, i pomnożenia w życiu każdego wierzącego.