W przeważającej mierze twoje zmagania nie są zmaganiami z diabłem.

Przeciwstawiasz się mu i ja to rozumiem, ale diabeł tak naprawdę nie jest w stanie zrobić ci wiele ponad to na co mu pozwolisz. Zazwyczaj twój problem z diabłem polega na tym, że stajesz po jego stronie, zamiast stawać po stronie Boga. W tym tkwi problem.

On mówi: „W Nowym Przymierzu wypiszę Moje prawa na ich sercach”. Dzięki temu wiesz, że jesteś w Nowym Przymierzu - twoja natura jest zmieniona. Istnieje duża różnica pomiędzy umysłowym zgodzeniem się z Nim, a uwierzeniem Mu. Wiele osób w swoim umyśle zgadza się z Biblią, mówiąc: „Każde jej słowo jest prawdą. Wierzę w każde słowo, które jest tam napisane”. Nie, nie wierzą, Zgadzają się z każdym słowem Biblii, ale nie wierzą każdemu jej słowu.

Możesz zgadzać się z każdym słowem Biblii, a mimo to nie będzie ona działać w twoim życiu. Kiedy wierzysz Słowu Bożemu, ono działa w twoim życiu. Dopóki Słowo Boże nie działa w twoim życiu, nie wierzysz mu, a jedynie zgadzasz się z nim. Większość ludzi zgadza się ze Słowem Bożym i sądzi, że wierzy, a potem dziwi się, dlaczego Bóg nie słyszy ich modlitw. Jest tak, dlatego że nie wierzą.

"Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę."

W tym Nowym Przymierzu Bóg nie pamięta twoich grzechów i przestępstw, więc jeśli On ich nie pamięta, ty też ich nie pamiętasz! Musisz postanowić zapomnieć swoją przeszłość, a być może będziesz musiał też zapomnieć przeszłość swojego dziadka i wszystkich innych osób. Jak nauczaliśmy w grupach Life Team na temat przekleństw pokoleniowych, musisz sobie zdać sprawę z tego, że nie masz nic pokoleniowego, jeśli jesteś w Chrystusie; twój zapis pokoleniowy sięga tylko do Jezusa. Dokładnie tak!

Jesteś nowym stworzeniem.

To co zrodziło się z Ducha, jest duchem. Bóg jest Duchem. Amen? Jesteś zrodzony z Niego, więc wróć do tego pokolenia. Nie wracaj myślą do historii swoich ziemskich pokoleń i nie identyfikuj się z nimi. Im bardziej się z nimi identyfikujesz, tym więcej masz problemów. Po to właśnie odnawiasz swój umysł Słowem Bożym!

Identyfikujesz się ze swoim Ojcem w niebie. Identyfikujesz się ze swoim większym Bratem i zaczynasz żyć jego życiem.