Ojcze dziękujemy Ci, że to słowo otwiera oczy i uszy chrześcijan by zrozumieli w jakiej pozycji ich ustanowiłeś TU NA ZIEMI - by zamiast powtarzać wieści tego świata - zaczęli wypowiadać to co Ty mówisz na ten temat - by w oparciu o ich rozkazy Twoja armia zmieniała rzeczywistość tu na ziemi według Twojej woli!! 

Mt. 6:10 Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.  Amen

Jana 10:34-36 UBG

Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami? Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone; To jakże do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

Jezus powiedział tak, bo przyszli do Niego i mówili Mu za kogo ty się uważasz, parafrazuje tutaj, i On powiedział im, dlaczego się denerwujecie na mnie, przecież jest napisane w waszych pismach, czyż nie ja powiedziałem, ze bogami jesteście? Rozumiecie to? On tak powiedział.

Chcę żebyście uświadomili sobie, że ok, ja robię pełne nauczanie na ten temat, i może je słyszałeś, ono mówi o zajmowaniu twojej pozycji w Chrystusie, i w nim ja poruszam ten proces, gdzie Adam był na początku, w jakim miejscu został postawiony, i co się stało później po tym jak upadł, i jeśli przejdziesz do 1-go Listu do Koryntian, to tam pisze jak bóg tego świata zaślepił ludzi, i tam pisze o tym, że szatan jest bogiem tego świata, tam nie pisze o Jezusie, nie pisze o Bogu, zgadza się?

Szatan jest nazwany bogiem tego świata, w znaczeniu bogiem tego światowego systemu jaki mamy teraz, i kiedy Jezus był kuszony, na pustyni, szatan przyszedł do niego i pokazał mu wszystkie Królestwa świata i powiedział dam ci to wszystko jeśli tylko uklękniesz przede mną i uwielbisz mnie bo zostały mi dane, tam pisze zostały mi przekazane i mogę dać je każdemu komu chcę, i mamy tu boga tego świata, który stał się bogiem tego świata kiedy ten świat został mu wręczony przez Adama.

Teraz jeśli szatan stał się bogiem tego świata kiedy Adam wręczył mu ten świat, to kim był Adam? On był bogiem tego świata, i przekazał te stanowisko boga, i teraz zrozumcie, kiedy mowie bóg, to musimy określić co mamy na myśli, BO JEST TYLKO JEDEN PRAWDZIWY BÓG, i powiem wam teraz, to nie jesteście wy! Więc Adam był sklasyfikowany jako bóg tego świata dlatego, że MIAŁ NAJWYŻSZA WŁADZĘ NA TYM ŚWIECIE, innymi słowy, nawet Bóg powiedział parę razy przez Pisma, że BÓG NIE CZYNI NICZEGO ZANIM NAJPIERW NIE OBJAWI TEGO SWOIM PROROKOM, dlaczego?   

Dlaczego On musi najpierw zgłosić to prorokowi? No cóż, GŁÓWNIE

DLATEGO, ŻE ON MA PROROKÓW, ŻEBY TO WYPOWIADALI – I TO POZWALA BOGU DZIAŁAĆ PRZEZ PROROKA I PRZEZ SŁOWA PROROKA!! Dlatego, że MUSI BYĆ KRÓL NA ZIEMI, KTÓRY WYDAJE ROZKAZY, KTÓRY POZWALA BOGU WKROCZYĆ – DLATEGO ŻE ŚWIAT ZOSTAŁ PRZEKAZANY ADAMOWI PRZEZ SZATANA!

Teraz zauważ, pamiętacie kiedy Adam został postawiony w ogrodzie, co mu powiedział Bóg? Panuj!! - i nie znajdziesz żadnego miejsca gdzie pisze, że Bóg powiedział, że odbieram to panowanie, to miałoby sens, no wiecie, kiedy Adam upadł, ok, to koniec, straciłeś panowanie – ale on go (panowania) nie stracił, on tak właściwie uległ szatanowi, co dało szatanowi prawo żeby rządzić przez Adama, tak jak to Bóg chciał rządzić przez Adama, czy to ma sens dla was?

Teraz my wiemy, że kiedy Jezus powiedział, że bogami jesteście to nie oznacza że jesteście boscy, zgadza się? TO OZNACZAŁO, ŻE MIELIŚCIE PEŁNY AUTORYTET/PEŁNĄ WŁADZĘ! Moglibyśmy też użyć tego określenia dla magistratu, sędziów, zarządców, i temu podobnych, więc jest tutaj korelacja, więc my nie mówimy o boskości, ponieważ prawdziwy Bóg jest Bogiem sam w sobie! Jest całkowicie oddzielny i samowystarczalny, nie potrzebuje żadnego zewnętrznego źródła żeby istnieć, ani niczego innego, a my istniejemy z zewnętrznego źródła, więc my nie jesteśmy bogiem, ALE OD KIEDY MAMY WŁADZĘ NAD PEWNYMI RZECZAMI TO JESTEŚMY BOGAMI W TYM OBSZARZE, czy ma to sens dla was?

Nie zdenerwowałem nikogo bo ja staram się, staram się mówić to co mówi Biblia, naprawdę, i dlatego ja powiedziałem, że Adam był królem, dlatego, że wam łatwiej będzie zaakceptować termin król niż to co Jezus powiedział, że jesteście bogami, zgadza się? Więc ja nie mam na myśli, że jesteście boscy, ale MAM NA MYŚLI, ŻE MACIE WŁADZĘ, tylko to, zgadza się? Upewniam się bo nie chcę żebyście wyszli stąd i wiecie pisali na portalach społecznościowych, Curry Blake powiedział, że jesteśmy bogami, tak właściwie to ja tego nie powiedziałem, Jezus to powiedział, ja Go tylko cytowałem.

I to oznacza że Bóg jest jedynym boskim Bogiem, tak właściwie Paweł pisał też o tym, powiedział wy wielbiliście bogów którzy nie są bogami, więc możesz ze wszystkiego uczynić boga, ale dlatego że ty czynisz to bogiem nie znaczy to jest Bogiem, czy ma to sens? I tak właściwie to komukolwiek służysz tego stajesz się sługą, i wiecie, nawet łódź może być bogiem dla kogoś, samochód może być kogoś bogiem, cokolwiek, i nawet jeśli będą, to wciąż nie będą bogami bo nie mają boskiej natury, nie są samowystarczalni, i rozumiecie o czym mówię!

Curry Blake fragment Boska Inwazja 8