I-wsza część nauczania "Wiara twoim sługą" - podzieliliśmy je na dwie części - dzisiaj chcemy zwrócić wam uwagę na rozproszenia i szukanie nowego a przez to rozpraszanie się - BÓG SIĘ NIE ZMIENIA - nie ma każdego dnia nowej myśli i nowego sposobu działania - ON JEST TAKI SAM WCZORAJ DZISIAJ I NA WIEKI!!

W Ewangelii Marka rozdział 16 werset 17 mówi;

„A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie”.

Teraz zauważcie kolejne słowo; Amen. Co oznacza „Amen”? – "Niech tak będzie". Nie „tak było”. Tylko „niech tak będzie”. W znaczeniu – bezustannie. To powinno się dziać od czasu, kiedy to powiedział do teraz i dalej. Amen? Niech tak będzie. W porządku… Tak czy inaczej. Jak więc powiedział nam, abyśmy to zrobili? Powiedział, aby nakazywać i kłaść ręce, prawda? Ale teraz spójrzcie na Niego, co mówił; (werset 17)„W moim imieniu będą wypędzać demony”. Nie jest powiedziane, że oni mają dogadywać się z nimi. Nie jest powiedziane, że mają z nimi dyskutować. Jest napisane: „oni je wypędzą”. To znaczy „wypędzić”, „wyrzucić siłą”, rozumiecie? Tak właściwie greckie słowo brzmi „ekvállo̱”. A jego obraz pokazuje, że „ek-” oznacza „na zewnątrz”, a „-vállo̱” dosłownie przypomina piłkę. Oznacza to więc „wyrzuć piłkę”. Więc wyrzucasz diabła. To znaczy „wyrzucić siłą”. Innymi słowy, nie masz być miły, ani delikatny. Robisz to siłą. Siła pochodzi z wewnątrz. Uderzasz siłą duchową. Więc uderzasz tego diabła duchową siłą twoich słów i duchową siłą twojej wiary, która kryje się za twoimi słowami. Tak czy inaczej nie mogę dłużej być ignorantem, a zatem być neutralny. Właśnie takie jest głoszenie Ewangelii. Sprawia, że ludzie nie mogą pozostać neutralni. Amen? Więc zauważcie, że mówi nam; „będą wypędzać demony” z tą siłą, „będą mówić nowymi językami; będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce (…)”. Teraz zauważcie co On mówi; „będziecie kłaść ręce na chorych”.Oto dwa sposoby, w jakie On nam mówi, by to robić. Rozkazywać i kłaść ręce. Co to znaczy? Oznacza to, że On chce, abyśmy zrobili to dokładnie tak, jak On to zrobił przez rozkazywanie i przez nakładanie rąk. Amen? A więc zauważcie Jana rozdział 14 werset 12;

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca.”

Więc teraz… Powiedział „jeśli pójdę do mojego Ojca”, powiedział, że lepiej dla ciebie, jeśli pójdę do mojego Ojca. Bo jeśli nie pójdę, nie będę mógł wysłać Pocieszyciela. Mówi więc, że „lepiej dla ciebie, aby pocieszyciel był z tobą, niż gdybym był z tobą osobiście”. Prawda? I powiedział; Powodem, dla którego możecie czynić większe dzieła, takie same dzieła i większe jest to, że Ja idę do mojego Ojca. Dlaczego? BO JEŚLI „JA PÓJDĘ DO OJCA, POŚLĘ POCIESZYCIELA, BĘDZIE Z TOBĄ A MOC BOŻA BĘDZIE Z TOBĄ CAŁY CZAS OBECNA! BO BĘDZIE PRZY TOBIE TRWAĆ!” „Bo będzie przy tobie trwać”. Powiedział; „BĘDZIE Z TOBĄ ALE BĘDZIE MIESZKAŁ W TOBIE, BĘDZIE W TOBIE I NIGDY CIĘ NIE OPUŚCI, ANI NIE PORZUCI!” Więc Jego obecność jest stała. A jeśli Jego obecność jest stała, Jego moc jest stała. Ponieważ On nie przyszedł i nie mieszkał w tobie i nie pozostawił swojej mocy w niebie. Amen? Więc możesz to zrobić. Jeśli wierzysz w Jezusa, masz zdolność robienia tego, co mówi Ewangelia Marka rozdział 16. Proste. Teraz przejdźmy do Łukasza 10, werset 17; „I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię.” A teraz zauważcie; jak to zrobić? Przez Jego imię. Imię dało im władzę nad diabłami. I zauważcie, że to naprawdę ich wyróżniało, prawda?; „Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica”. A TERAZ ZWRÓĆCIE UWAGĘ: „OTO DAJĘ WAM MOC <AUTORYTET> STĄPANIA PO WĘŻĄCH, SKORPIONACH I PO WSZLEKIEJ MOCY <UMIEJĘTNOŚCI> NIEPRZYJACIELA, A NIC WAM NIE ZASZKODZI”.

TO JEST FRAGMENT, KTÓREGO CHRZEŚCIJANIE MUSZĄ NAUCZYĆ SIĘ NA PAMIĘĆ I MEDYTOWAĆ NAD TYM I ODNAWIAĆ SWÓJ UMYSŁ!

A co, jeśli wyrzucę diabła, który przejdzie na mnie? JEŚLI MOŻESZ TO WYRZUCIĆ, TO NA CIEBIE NIE PRZEJDZIE! Rozumiecie? Jeśli nie możesz go wyrzucić, może na ciebie przejść. Bo zdają sobie sprawę, że nic nie masz. W takim przypadku musisz skontaktować się z Bogiem. ALE W CHWILI, GDY MASZ JEZUSA, JESTEŚ SILNIEJSZY NIŻ JAKIKOLWIEK DIABEŁ! Rozumiecie? I powiedział; „Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie”. Dlaczego? Bo co On mówi? Mówi; „Nie ekscytujcie się tylko tym, że diabły was słuchają. ALE ZROZUMCIE, ŻE WASZE IMIONA SĄ ZAPISANE W NIEBIE! Całe niebo jest wasze.” Z przyjemności Ojca, On daje wam królestwo. Powiedział; „DAJĘ CI WŁADZĘ NAD DIABŁAMI, CHOROBĄ, DOLEGLIWOŚCIĄ … WSZYSTKIMI TYMI RZECZAMI” Powiedział: „Daję ci całkowitą władzę nad tymi rzeczami”. Nie zostań specjalistą od wyzwolenia diabłów. Zrób to wszystko, czego dana osoba przed tobą potrzebuje. Zrób to wszystko. Amen? Wszystko to robisz w Jego imieniu. A teraz przerobimy to. Po pierwsze. Oto problem. Niektórzy ludzie próbują usługiwać. Próbują służyć komuś i robią to tylko dlatego, że słyszeli, że można to zrobić. W porządku... Kiedy ludzie zaczynają, czasem zaczynają robić to, co dzieje się na lekcjach.

Kiedy idziesz na DHT, zaczynasz i od razu działa. I zdarzają się niesamowite rzeczy. Potem z czasem zaczniesz ostygać. I zaczyna się rozdział 4 Ew. Marka. Marka rozdział 4 to przypowieść o ziemi, a nie przypowieść o mieczu. Chodzi o glebę, w którą wchodzi ziarno. I w tym momencie zaczynasz trochę się wycofywać. Troski świata… zniszczenia, prawda?, oszustwo bogactw i żądzy innych rzeczy wchodzi i dusi Słowo. Problem polega na tym, że chodzisz na DHT, jesteś podekscytowany. To zaczyna działać. Potem wracasz do domu, gdziekolwiek wracasz, gdziekolwiek jesteś. I zaczyna dziać się życie, prawda? Z TEGO POWODU ŻYCIE JEST NAJWIĘKSZĄ PRZYCZYNĄ NIEODNOWIONEGO UMYSŁU! Ponieważ ma ono na celu cofnięcie odnowienia twojego umysłu. Jest nastawiony na zniszczenia, a troską tego świata jest rozproszenie uwagi. A wszystko, co wychodzi z Hollywood, jest zniszczeniem. Hollywood nie jest odpowiedzialne za twój rozwój duchowy, prawda? Tak, również za grzech. Proszę bardzo. Chłopaki ... Przestańcie mnie prowokować. W każdym razie... Musisz więc zrozumieć, że te uwikłania... BIBLIA MÓWI, ŻE DOBRY ŻOŁNIERZ NIE WPLĄTUJE SIĘ W SPRAWY ŻYCIA! A jednak większość chrześcijan cały czas próbuje coraz bardziej się uwikłać. JAK MOŻESZ SIĘ BARDZIEJ UWIKŁAĆ? WIĘCEJ TEGO, WIĘCEJ RZECZY, WIĘCEJ TAMTEGO, WIECIE … PRACA, WIĘCEJ GODZIN, RÓB WIĘCEJ TEGO. A im bardziej jesteś wplątany, tym bardziej dusi to Słowo.

A potem zaczynasz zdawać sobie sprawę „Cóż, te rzeczy z DHT… Zdarzały się pewne rzeczy, ale to po prostu nie działa. Nie widzę takiej mocy, jak wtedy kiedy zaczynałem”. OCH, DOBRZE ZGADNIJ CO, MOC SIĘ NIE ZMIENIŁA – TY SIĘ ZMIENIŁEŚ! RÓB TO, CO ROBIŁEŚ, KIEDY ZACZĄŁEŚ – TO ZADZIAŁA! Oto, co ogólnie się dzieje. Za każdym razem, gdy się zaczyna. Wiele rzeczy, które widzisz uzdrowione, wydają się zwykle (nie za każdym razem, ale wydają się) niewielkie. Są to mniejsze rzeczy. Ból odchodzi, bo możesz to zobaczyć i to się wtedy dzieje. Albo możesz powiedzieć, że coś się wtedy wydarzyło. Ale czasami ... wiecie... ludzie, za których możesz się modlić, którzy mają raka, zostają uzdrowieni. Wspaniale. Takie rzeczy się dzieją. ALE WTEDY ZDARZA SIĘ, ŻE LUDZIE ZACZYNAJĄ SIĘ OCHŁADZAĆ I ZACZYNAJĄ SIĘ WIKŁAĆ W ŻYCIE I ZACZĘLI ROZPRASZAĆ SIĘ TYMI WSZYSTKIMI RZECZAMI! A wtedy napotykają na różne osoby. A czasem są to dość poważne rzeczy. A teraz uderzają w tę rzecz i nie trafiają jej nawet za 25-tym razem. Dlaczego? Ponieważ nie są wystarczająco poważni, aby uderzyć to raz i znokautować. W jaki sposób stajesz się wystarczająco poważny? Oznacza to, że MUSISZ POZBYĆ SIĘ WSZYSTKICH UWIKŁAŃ ZE SWOJEGO ŻYCIA, SKONCENTROWAĆ SIĘ, WRÓCIĆ DO ZGŁĘBIANIA SŁOWA, DZIEŃ I NOC! Kiedy wstajesz i idziesz do łóżka. Tak mówi Biblia, prawda? I MÓWI, ŻE MEDYTUJĄC NAD TYM SŁOWEM, WTEDY ODNIESIESZ SUKCES! Dobry sukces, jak? Cóż, osiągniesz swój sukces, gdy zaczniesz służyć chorym. Z powodzeniem będziecie służyć chorym, jeśli będziecie zgłębiać dzień i noc prawdę tego, co Słowo Boże mówi o uzdrowieniu. To takie proste. JEST TO STYL ŻYCIA! Trzeba to przeżyć, aby uzyskać konsekwentne, mocne wyniki. Rozumiecie?

Jezus nie chodził przez cały dzień z urządzeniem w ręku, grając w gry wideo. On tego nie robił. Nie spędzał całego czasu na grach. Spędzał czas między Ojcem a uczniami. Kiedy jest z uczniami, odpowiada na pytania. Powiem wam coś, wiecie... Tak naprawdę już to powiedziałem; Nuda jest największym zabójcą chrześcijan. KIEDY CHRZEŚCIJANIE SIĘ NUDZĄ, POPADAJĄ W GRZECH, WPADAJĄ W KŁOPOTY LUB PO PROSTU WYCOFUJĄ SIĘ I ROZPRASZAJĄ, prawda? Dlatego to jest tak ważne. A ludzie mówią „ty tylko mówisz o pracy”. NIE, JA MÓWIĘ O TYM, ŻEBYŚ BYŁ ZAJĘTY, ABYŚ NIE POPADŁ W NUDĘ. Dlaczego? Ponieważ nuda to… wiecie, bezczynne ręce to warsztat diabła. Nie ma tego w Biblii, ale mogło tak być, prawda? Bo to prawda. Amen? Musimy więc zdać sobie sprawę, że wiele razy musimy również cofać się. I to właśnie niektóre rzeczy, o których ostatnio mówiliśmy. MUSIMY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POZOSTAJEMY ROZNIECENI, ŻE POZOSTAJEMY SKUPIENI, ŻE ROBIMY TO, CO MÓWI SŁOWO, ŻE NIE ZANIEDBUJEMY TEGO! Zaczynasz mówić „O tak, mogę modlić się za chorych, a oni zostaną uzdrowieni”. A potem idziesz i spędzasz sześć godzin na oglądaniu czegoś, sześć godzin tego, co jest aktualnie w telewizji. Dlaczego? Ponieważ wtedy próbujesz wyjść i powiedzieć diabłu, żeby poszedł. I diabeł nie chce cię słuchać. Dlaczego? PONIEWAŻ TWÓJ UMYSŁ NIE ZOSTAŁ ODNOWIONY. PONIEWAŻ PODCZAS TYCH SZEŚCIU GODZIN OGLĄDANIA LUB ROBIENIA COKOLWIEK, JEST COŚ, CO MÓWI CI „NIE MOŻESZ TEGO ZROBIĆ”. Może to być 25 reklam o chorobie i dolegliwości. I jak te choroby można rozwiązać za pomocą pigułki. A jeśli tak myślisz, to nie będziesz myślał o wypędzaniu lub nakładaniu rąk, prawda?

Pamiętam, dawno temu, był szczególny program telewizyjny, serial medyczny. Podobał mi się facet obsadzony do głównej roli... Jest bardzo... "House", dokładnie, tak. I miał taki sposób bycia, mógłbym się utożsamić z taką postawą. I miał tendencję do nieszablonowego myślenia. I siedziałem tam, podobał mi się ten program. I zacząłem to oglądać. Pamiętam noc, w której Bóg powiedział: „jeśli będziesz to dalej oglądać, zranisz swoją wiarę”. I powiedziałem: „dlaczego?” Powiedział; „ponieważ pokazują, że istnieje jakiś rodzaj naturalnego lekarstwa na wszystko lub naturalna przyczyna”. I powiedział: „Wiesz, że to nieprawda. Ale przekonają cię, że tak jest”. I powiedziałem: „ Dobrze. Wyłączony.” Nigdy więcej tego nie oglądałem. Nigdy tego nie widziałem. Dlaczego? Ponieważ ważniejsze jest to, że jestem gotowy, gdy osoba stoi przede mną, niż spędzanie czasu na relaksowaniu się i nie myśleniu, prawda? Bo kiedy nie myślisz, to wnika w ciebie.

Curry Blake