Szkolenie Bożego Uzdrowienia (Divine Healing Technician - DHT) jest najefektywniejszym treningiem w tej dziedzinie obecnie dostępnym. Jak napisałem w ostatnim artykule DHT,z DHT wywodzi się nieomalże każda służba uzdrawiania działająca dzisiaj. Świadectwa techników DHT pokazują, jak prosty i efektywny jest to trening. Esencję DHT można opisać w kilku zasadach:

  • Całkowity autorytet Bożego Słowa
  • Używanie panowania i autorytetu Jezusa nad chorobami
  • Branie odpowiedzialności, służenie oraz ochrona uciskanych przez choroby
  • Jedność wierzącego z Bogiem poprzez Jezusa
  • W tym artykule przyjrzymy się tym prostym ale efektywnym zasadom.

Najpierw weźmiemy pod lupę zasadę pierwszą:

  • Całkowity autorytet Bożego Słowa

W dzisiejszym świecie ludzie nie lubią słowa “absolutny”. Uważają, że używanie go jest dla ludzi o wąskich horyzontach. Biblia mówi, że Słowo Boże jest “na wieki ustanowione w niebie” (Ps. 119:89).

To, że  Słowo Boże jest “na wieki ustanowione w niebie” nie powinno nas martwić, ale raczej dawać nam spokój umysłu, ponieważ oznacza to, iż możemy być całkowicie pewni, że Bóg dotrzyma słowa i pozwoli nam odpoczywać w dokonanym dziele, które dał nam Chrystus.

Kiedy ludzie pytają mnie co uważam za najważniejszy aspekt DHT, to mówię że jest nim  autorytet Bożego Słowa. Bez wiedzy i wiary w to, że Słowo Boże jest “na wieki ustanowione, nigdy nie byłbym zdolny modlić się modlitwą wiary. Najlepsze co ktokolwiek mógłby zrobić w tym wypadku to modlić się modlitwą nadziei

Kiedy usługuję uzdrawiając chorych, mogę to robić tylko z pozycji całkowitego przekonania, że uzdrowienie jest wolą Bożą, i że obowiązuje to w przypadku każdej osoby.

Jednym ze sposobów w jaki rozwinęła się moja wiara jest to, że studiowałem proroctwa o Jezusie, które On wypełnił w ciągu swojego życia na ziemi.

Istnieją tak naprawdę 2 obowiązujące prawa tej jednej zasady. Pierwsza to to, że Boże Słowo się nigdy nie zmieni. Ono jest “na wieki ustanowione w niebie”. To oznacza, że cokolwiek ono mówi dziś, będzie ważne też i za 1000 lat. Wszytko co musze zrobić to je poznać i zrozumieć. Druga rzecz to to, że ma ono całkowity autorytet w życiu wierzącego i w jego posłudze. Oznacza to, że mogę być całkowicie pewien, iż jeśli robię to, co mówi Biblia (i robię to z odpowiednich motywów) to wiem, że czynię Bożą wolę.

Nie da się przecenić tej zasady. Było już tyle okazji, żebym nie był posłuszny Słowu. Tak naprawdę, to zawsze mam tę okazję, kiedy decyduję stanąć na Bożym Słowie i uważać, że to co ono mówi jest ponad okoliczności, których doświadczam. Przecież diabeł nie ma mocy, żeby uczynić cokolwiek. On musi nakłonić cię, żebyś się z nim zgodził w jakimś aspekcie, zanim może ci cokolwiek zrobić. Sposób jakiego używa, to wykorzystanie twoich własnych słów. On będzie chciał złapać cię na jakimś słowie, dokładnie tak jak faryzeusze chcieli to zrobić z Jezusem.

To jest powód, dla którego wolno ci mówić jedynie Boże Słowo, lub słowa zgadzające się z Jego słowami. To wymaga dyscypliny, ale na pewno jest tego warte.

Najlepszą metodą na nauczenie się tego, jest ciągłe medytowanie nad Słowem, czytanie i myślenie o nim. Im więcej czasu spędzisz robiąc to, tym bardziej przesiąkniesz Jego Słowem, Jego umysłem i Jego postawą do wszelkich prób.

Bez wyjątku, ludzie którzy mają najwięcej problemów w życiu, to ludzie którzy najmniej czasu spędzają ze Słowem Bożym. Osoby, którym najłatwiej przychodzi pokonywanie prób życiowych, to ludzie którzy spędzają najwięcej czasu ze Słowem i rozmową z Panem.

Jako wierzący, musimy postawić na tym, żeby aplikować Boże Słowo w każdej dziedzinie życia.

Jego Słowo jest absolutnym autorytetem w życiu wierzącego, i nie ważne co myślą na ten temat inni.

Żeby rozwinąć w sobie prawidłową postawę wobec Słowa, czytaj Psalm 119 codziennie przez miesiąc. Zauważ jego wagę, Boże prawo i Jego przykazania w tym psalmie.

Ps. 138,2  Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. 
I będę dziękował Twemu imieniu 
za łaskę Twoją i wierność, 
bo wywyższyłeś ponad wszystko 
Twoje imię i obietnicę. 

Druga zasada DHT jest taka:

  • Używanie panowania i autorytetu Jezusa nad chorobami

John Lake powiedział, że sekret niezwykłej Bożej mocy zademonstrowanej podczas przebudzenia w Południowej Afryce, polegał na nauczeniu żniwiarzy wykorzystywania panowania Jezusa Chrystusa oraz tego, że otrzymali moc z nieba kiedy otrzymali Ducha Świętego.

To bardzo ważny aspekt DHT a także zwycięskiego życia chrześcijańskiego.

Jezus został wywyższony i postawiony ponad wszystko.

(Zobacz: 1 Kor 15:25-28; Ef 1:22; Hebr. 2:8)

Jezus powiedział w Mat 28:18-20, że Jemu została powierzona WSZELKA moc w niebie i na ziemi. Potem powiedział, że mamy iść i w Jego imię (czyli w Jego autorytecie, który obejmuje WSZYSTKO) i trenować ludzi, żeby żyli i funkcjonowali w taki sposób, w jaki On żył i funkcjonował.

Jezus żył tak jak osoba mająca autorytet. On oczekuje, że my tajże będziemy żyli jako ci mający autorytet. Musimy zdać sobie sprawę, że funkcjonujemy w Jego imieniu i w Jego autorytecie. W momencie kiedy używamy Jego imienia i autorytetu, musimy rozumieć że mamy dostęp do CAŁEGO dostępnego autorytetu.

Nie operujemy w jakimś ograniczonym autorytecie, lecz w takim samym autorytecie,  jaki Jezus ma. Bo to jest Jego autorytet, w którym my działamy. Kiedy się tego nauczymy i będziemy płynnie w tym funkcjonować, to zobaczymy takie same rezultaty jakie miał Jezus.

Musimy się również nauczyć, że moc sama nie spada z nieba na chorych. Ona płynie od nas do chorych. To dlatego nakładamy na nich ręce, żeby transmitować to samo życie i moc. Z naszego wnętrza płyną wody rzeki żywej (z naszego brzucha – angielskie tłumaczenie przyp. tłumacz). Tymi rzekami jest Duch Święty płynący z nas, i to On uzdrawia chorych.

Kiedy Kościół to pojmie, wtedy uzdrawianie chorych wzrośnie do nowego wymiaru. My już widzimy jak to się zaczyna dziać, kiedy uczymy ludzi na całym świecie prawd z DHT.

  • Branie odpowiedzialności, służenie oraz ochrona uciskanych przez choroby

Jedną z największych zmian jaka zachodzi kiedy ktoś przychodzi na kurs DHT jest to, że  nagle zauważa tłumy chorych wokół siebie. Wielu pyta mnie, skąd ci chorzy się biorą, ponieważ oni nigdy wcześniej nie widzieli takiej liczby chorych.

Odpowiedź jest prosta: kiedy sądzisz, że nie możesz nic zrobić z problemem, to trenujesz swoje oczy w niezauważaniu tego problemu. Kiedy myślałaś, że nie możesz im pomóc to wytrenowałeś siebie tak, żeby ich nie zauważać. Ale kiedy zauważyłeś, że możesz zrobić coś żeby im pomóc, to nagle zaczynasz ich zauważać.

Ponieważ Biblia ciągle mówi o chorych jako o uciskanych i więzionych przez diabła, kiedy nauczysz się tego kim jesteś i czego Bóg od ciebie oczekuje, to naturalnie przyjdzie ci branie odpowiedzialności za uwalnianie więźniów.

Musisz wiedzieć, że jesteś opiekunem swojego brata. Musisz również wiedzieć, że powinieneś czynić innym tak, jak chcesz żeby oni ci czynili (Mat 7,12)

  • Jedność wierzącego z Bogiem poprzez Jezusa i moc Ducha Świętego

Ostatnią zasadą, której się teraz przyjrzymy to świadomość, że Bóg jest dla ciebie, z tobą i w tobie. Musisz znać tę bliską więź z Bogiem jako rezultat bycia zaadoptowanym przez Jego rodzę. Zostałeś z nim zjednoczony. On jest winoroślą a ty gałęzią. Życie winorośli to to samo życie, które płynie w jej gałęziach (1 Kor 6,17)

Jako wierzący, musisz wyrobić w sobie pewność w prawdę Bożego Słowa, które mówi że ty, Jezus i Ojciec jesteście jedno, zjednoczeni razem. Musisz również przyjąć Ducha Świętego i polegać na Jego mocy mieszkającej w tobie. Polegać na Nim, żeby uczynić cokolwiek a także żeby uczynić wszystko co Bóg obiecał. Jesteś teraz Jego mieszkaniem i to pozwala mocy Bożej przepływać przez ciebie do innych.

Ta Jego moc mieszkająca w tobie, ona zaspokaja każdą pojawiającą się potrzebę. Naucz się polegać na zamieszkującym w tobie Bożym Duchu, żeby On sam odpowiadał na każdą twoją potrzebę.