W poniższym artykule pokażę wam, czemu „odnawianie umysłu” jest konieczne oraz niezwykły sposób funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Zacznijmy od początku:

Bóg nakazuje nam odnowić umysł - Rz. 12, 1-2

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” (Biblia Tysiąclecia)

W pierwszym wersecie u góry już kilka myśli się wyróżnia:

Paweł, poprzez Ducha Świętego nakłania wierzących do oddania Bogu swoich (fizycznych) ciał jako żywą ofiarę
Jeżeli prośba skierowana jest do ludzi a nie do Boga, to znaczy, że jest to coś co my ludzie musimy zrobić
Ta “ofiara” ma być żywa (nie chodzi o umartwianie ciała, tak jak to się robiło kiedyś)
Ta “ofiara” ma być święta, czyli oddzielona dla Boga na Jego użytek, a nie na grzeszny użytek
Te żywe, święte “ofiary” będą zaakceptowane przez Boga
Jeśli nasze ciała są ofiarowane Bogu w opisany wyżej sposób, to takie ofiary będą Mu się podobać. Bóg nie wymaga od ludzi działań irracjonalnych, lecz możliwych do wykonania.
W drugim wersecie znajdujemy wspaniałe obietnice:

Po pierwsze mamy polecenie, żeby nie dopasowywać do systemów tego świata. To my mamy być światłem dla świata a nie być formowanymi przez niego. Bóg mówi nam, że powinniśmy się przemieniać (metamorfoza) POPRZEZ odnowienie umysłu. Zauważmy, że jest to JEDYNA biblijna droga do zmiany naszego życia)
Odnowienie umysłu jest jedynym sposobem, żeby zrozumieć jaka jest dobra, przyjemna i doskonała Boża wola. Zauważ, że nie są to trzy różne stopnie Bożej woli, tylko jeden. Jest jedna Boża wola i ona jest dobra, przyjemna dla Boga i doskonała.
Prawdy zawarte w tych fragmentach zostały przez wielu pominięte.

Całe twoje życie nie zmieni się przez to, że ktoś nałoży na ciebie ręce ani przez przyjęcie “błogosławieństwa” czy też “udzielenia”. Przemiana życia dzieję się poprzez odnawianie umysłu.

Powód, dla którego jest tylu ludzi narodzonych na nowo i mających dobre chęci lecz zmagających się z tymi samymi problemami jest taki, że nie odnowili swojego umysłu. Nie da się przecenić roli jaką pełni proces przemiany umysłu w naszym życiu.

Jeśli chcesz aby twoje życie zmieniło się, musisz zacząć myśleć zgodnie ze Słowem Bożym (Biblią).

Następny punkt wymieniony tutaj ale często pomijany jest taki: żeby odnowić umysł, musisz oddać swoje ciało Bogu jako żywą ofiarę. To oznacza, że twój umysł nie zostanie zmieniony, jeśli nie poddasz swojego ciała Bogu. Chodzi o to, żeby wytrenować ciało aby działało w konkretny sposób. Ten system będzie wpisany w twój system nerwowy i za każdym razem kiedy powtarzasz daną czynność będzie się bardziej utrwalać. To działa jak zamknięty obieg.

Ty myślisz w konkretny sposób a twoje ciało podąża za tym co myślisz.

Za każdym razem kiedypowtarzasz daną czynność, konkretna myśl, która ją wywołała utwierdza się.

Mija pewien czas i zależność między myślą a konkretną akcją, staje się twoim nawykiem.

W ten sam sposób także umysł może zostać odmieniony.

Jeśli z konkretnym zamiarem przymuszasz swoje ciało, żeby robiło konkretną rzecz, to wytrenujesz je do wykonywania tej rzeczy. Żeby to zrobić musisz najpierw pomyśleć o tej rzeczy którą chcesz zrobić i w konsekwencji odnawiasz swój umysł ażeby wykonywał tę czynność za każdym razem kiedy o tym pomyślisz.

Skoro składamy się z trzech części: duch, dusza i ciało to im wcześniej zaczniesz synchronizować je wszystkie, żeby wykonywały jakąś czynność, tym szybciej stanie się to twoim nawykiem. To oznacza, że tak długo będziesz skupiać swoje myśli na tym co chcesz zrobić, aż w końcu już nie będziesz musiał o tym myśleć bo będziesz robić to automatycznie.

Innymi słowy wytrenowałeś – “odnowiłeś” swój umysł, aby pracował w zgodzie z takim zachowaniem, jakie chcesz.

Kiedy twoje ciało i umysł są wytrenowane negatywnie w jakimś zachowaniu, nazywamy to “twierdzą”. Kiedy wytrenowałeś umysł i ciało, żeby wykonywały wolę Bożą (zgodnie ze Słowem), nazywamy to odnowionym umysłem i posłuszeństwem płynącym z serca.

Bóg stworzył nasze umysły, aby działały w konkretny sposób.

Przez lata wierzono, że rodzimy się z konkretną liczbą komórek mózgowych zwanych neuronami. Ostatnio naukowy odkryli, że to nie prawda. Okazało się, że każdej nocy kiedy śpisz nowe neurony są stwarzane. Przez lata naukowcy twierdzili, że nasze mózgi są “okablowane”, działając w określony sposób i że to „okablowanie” nie może się już zmienić. Jednak z czasem odkryto zjawisko zwane nauroplastycznością (ang. neuro-plasticity) czyli, że mózg ma plastyczną (formowalną) naturę. Oznacza to, że możemy go ponownie “okablować” tak, aby myślał inaczej.

Żeby to zrobić, trzeba świadomie ukierunkować myślenie w tej dziedzinie, którą chciałbyś zmienić. Kiedy już zdecydujesz się na to jak chcesz o czymś myśleć, zaczynasz koncentrować się na tym jak chcesz, żeby to wyglądało. To się nazywa “nastawianie termostatu”, bo działa to podobnie.

Jeśli twój dom jest zimny a chcesz, żeby był cieplejszy, to nie ustawiasz termostatu na temperaturę, która panuje w domu ale na wyższą, do której chciałbyś, żeby wzrosła.

Żeby odnowić umysł w konkretniej dziedzinie, nie możesz myśleć o niej, tak jak do tej pory. Konieczna jest zmiana myślenia w sposób zgodny z tym jak być powinno.

Kol. 3,2 „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” (Biblia Tysiąclecia)

Flp. 4,8 „W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli!” (Biblia Tysiąclecia)

Obydwa te wersety pokazują nam w jaki sposób mamy myśleć.

Pierwszy mówi nam o czym myśleć, a o czym nie.

Co robisz kiedy się do tego stosujesz?

Nastawiasz swój termostat.

Termostatem jest to o czym myślisz, a wskaźnikiem temperatury (tj. wskazówka, podobnie jak w zegarku – przyp. tłumacz) jest twój język. Sam nastawiasz go na temperaturę, którą wybierzesz.

Więc najpierw zdecyduj się na wykorzystanie swojego ciała (włączając język) do świętego użytku i postanów sobie, że będziesz myślał w sposób w jaki do tej pory nie myślałeś 

Do tego potrzeba dyscypliny i dużo praktyki.

Nie możesz mieć klimatyzacji w jednym pokoju i grzejnika w drugim.

Musisz mieć spójność we wszystkich obszarach, inaczej odnowa umysłu potrwa dłużej.