Ef 4,23-24 “odnawiać się duchem w waszym myśleniu 24 i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.”

Kol 3,10 „(...) a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył”.

Prawie dziesięć lat temu, kiedy byłem w drodze na szkolenie DHT w północnych stanach nad oceanem, pytałem Boga dlaczego akurat DHT działa tak skutecznie i prosto. Jego odpowiedź była zaskakująca i bardzo trafna. On powiedział, że dzieje się tak dlatego, ponieważ usunąłem błędne przekonania w które wierzyłem, zastępując Bożą prawdą. On pokazał mi że „Nowy Człowiek” jest odpowiedzią na pytanie dlaczego DHT tak dobrze działa. Im bardziej nasze umysły są odnowione w temacie tego kim jest Chrystus w nas i kim my jesteśmy w Nim, tym obficiej Jego moc może przez nas przepływać.

„Nowy Człowiek” jest rdzeniem całego nauczania Apostoła Pawła. Kiedy Jezus powiedział do uczniów, że jest wiele rzeczy którymi chciałby się z nimi podzielić ale nie mogą oni ich jeszcze przyjąć, to miał na myśli to co później zostało objawione Pawłowi. To objawienie brzmi: Chrystus w Tobie nadzieja chwały! Apostoł Paweł spędził resztę życia nauczając tej prawdy innych wierzących. Każdy list, który napisał zawiera w sobie to nauczanie. Nikt nigdy nie skupiał się na odnowieniu umysłu do poziomu „nowego człowieka” w takim stopniu w jakim się powinno.

Kościół próbował wydać na świat „małych Jezusów” (tak w pierwszych wiekach nazywano chrześcijan – przyp. tłumacz) przez 2000 lat i w dużej mierze zawiódł. Źródłem tej porażki jest formowanie człowieka na wzór Chrystusa od zewnątrz a nie ukazywanie mu kim jest w środku. Prawdziwa zmiana przychodzi wtedy, kiedy uznajemy to co Chrystus już dokonał w nas za prawdę, a nasze zewnętrzne zachowania podążają za tym objawieniem. Do tej pory „kościół” zadowalał się używaniem wiary i prawdy o chrześcijańskiej tożsamości, żeby polepszyć nasze zewnętrzne środowisko i okoliczności, zamiast dokładnie zbadać głębię tego co Bóg uczynił w nas przez śmierć, pogrzebanie i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa. Kiedy Ciało Chrystusa obudzi się i pojmie kim jest naprawdę, to wreszcie będziemy oglądać prawdziwych wierzących postępujących tak jak Chrystus.

Nie mówię tutaj o filmach z uzdrowień ulicznych (chociaż one rzeczywiście pomogły wielu ludziom zobaczyć realność Bożej mocy). Mówię o wierzących, którzy zostają prawdziwie uczniami Jezusa Chrystusa i ucieleśniają każdy aspekt Jego natury i charakteru. Mówię tu o uczniach, którzy naprawdę będą żyć dla Boga i dla innych ludzi a nie dla siebie samych. Uczniach, którzy będą zmieniali sytuację narodów, którzy będą eliminować choroby, którzy będą w stanie położyć koniec suszom i głodowi. Kiedy wierzący stają się uczniami, wdrażają w życie prawdę „Nowego Człowieka”, wtedy oglądamy jeszcze większe potyczki między dobrem i złem. Kiedy uczniowie staną się obrazem piękna, świętości i prawości, ciemność znienawidzi ich jeszcze bardziej i zacznie się prześladowanie, a wraz z nim cuda.

To wszystko zaczyna się wtedy, kiedy wierzący decydują się na uczniostwo i stoją nieugięci w swojej prawdziwej tożsamości i powołaniu. Gdy podróżuję po świecie i nauczam DHT i objawienia „Nowego Człowieka” to cieszę się widząc reakcje kursantów i słysząc świadectwa o tym jak te nauczania zmieniły ich życie.

Objawienie „Nowego Człowieka” jest najbardziej rewolucyjnym nauczaniem jakie kiedykolwiek dane mi było słyszeć i cieszę się, że mam ten przywilej aby nauczać tego tysiące ludzi którzy przychodzą na moje seminaria. Jedną z moich największych radości jako usługującego jest oglądanie ludzi wcielających te nauczania w życie i oglądanie zmian, które one wnoszą. Często zdarza mi się mawiać „jak dobrze mieć Ewangelię która działa, a nie taką, dla której trzeba szukać wymówek”. „Nowy Człowiek” to dobra nowina realizowana w życiu wierzącego.

W następnych częściach tego bloga będę jasno i klarownie omawiał te prawdy, które sprawią, że będziesz żył tak jak On żył. Odpowiem na wasze pytania i dam wam konkretne lekcje wraz z planem do wykonania. Te lekcje pomogą wam krok po kroku wejść w to, co Bóg przygotował dla was. One są dla wszystkich darmowe ale doceniamy jeśli poważnie spytasz Boga o to czy nas wspierać.